قرمز سبز آبي خاکستري
بينوا فرزند آدم ، مرگش پوشيده است ، و بيمارى‏اش پنهان ، كردارش نگاشته است و پشه‏اى او را آزار رساند جرعه‏اى گلوگير بكشدش و خوى وى را گنده گرداند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت